ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/142681/2812

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου στα Ο.Τ. 125 και Ο.Τ. 118.(7)

Επιστροφή