ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560533/63294/4635/1412

Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του Κλειστού Κολυμβητηρίου στη συμβολή της Λεωφόρου Χατζηκυριάκου με την οδό Παπατέστα, στον Δήμο Πειραιά, φερομένης ιδιοκτησίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.(4)

Επιστροφή