ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560539/63295/4636/1411

Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου διώροφου κτηρίου (πρώην βυρσοδεψείου), φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κάστανου Α.Ε., επί της οδού Καλουτά 42, στη θέση «Ταμπάκικα», Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(3)

Επιστροφή