ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560525/63292/4633/1414

Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου κτηρίου επί της οδού Μάρκου Αυρηλίου 1, στην Πλάκα του Δήμου Αθηναίων, φερομένης ιδιοκτησίας του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.(2)

Επιστροφή