ΦΕΚ 716/Δ/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 47686

Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1692/26-4-1982 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας, για έκταση συνολικού εμβαδού 65.553,48 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Βρύσες - Άγιος Πέτρος» Απολλώνων, Δήμου και Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου (Δ΄ 42).(1)

Επιστροφή