ΦΕΚ 715/Δ/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 47747

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Τ.Κ. Κάμπου, Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενη και έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Μανόλη Παναγιωτάκη και ΚΡΑΜΕΡ ΧΑΙΝΤΙ.(1)

Επιστροφή