ΦΕΚ 4863/Β/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270

Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ).(1)

Επιστροφή