ΦΕΚ 4856/Β/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/100310/2182

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(1)

Επιστροφή