ΦΕΚ 714/Δ/02.11.2020

  • 02 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 79065

Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Πορί» Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας.(1)

Επιστροφή