ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 190492

Εν μέρει άρση της υπ’ αρ. 2279/21-10-1988 απόφασης αναδάσωσης Νομάρχη Μεσσηνίας (Δ΄ 26/1989) για έκταση 14.236,47 τ.μ., λόγω πλάνης, στη θέση «Λάζους - Άγιος Αθανάσιος», Τοπικής Κοινότητας Σκάλας, του Δήμου Οιχαλίας, Νομού Μεσσηνίας».(2)

Επιστροφή