ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 186645

Μερική ανάκληση, λόγω πραγματικής πλάνης περί τα πραγματικά δεδομένα,της υπ’ αρ. 2852/02-09-2009 (Δ’ 457), απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για συνολική έκταση Εολ=63.356,88 τ.μ ήτοι: (Α1α=12.869,39 τ.μ., Α1β= 37.030,34 τ.μ και Α2=13.457,15 τ.μ) που αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης εμβαδού 3.525.515,09 τ.μ. (εξαιρουμένων των τμημάτων Ε1= 13.127,18 τ.μ. και Ε2= 7.183,15 τ.μ. εντός αυτής) και βρίσκεται στη θέση «Πλατός» Τ.Κ Σπάρτου, Δ.Ε Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτ/νίας, που κηρύχθηκε αναδασωτέα μετά από πυρκαγιά.(3)

Επιστροφή