ΦΕΚ 711/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 48794

Μερική ανάκληση - άρση της υπ’ αρ. 3649/13-9-1982 (Δ’ 346/1983) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας στη θέση «Άκρες - Φοίλιον - Αγνάντια» νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή