ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 47751

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Βούλιας - Επισκοπείο» Δ.Κ. Άνω Σύρου Δ.Ε. Άνω Σύρου, Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενη και έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Χρήστου Αργυρού - Ζουγανέλη, Ιωάννη Δαλεζίου, Δαλεζίου Στυλιανού, Δαλεζίου Ηλία, Ζουγανέλη Μαρίας και Μαρίας - Άννας Δαλεζίου.(2)

Επιστροφή