ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 47748

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Παναγιά», Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενη και έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Νικόλαου Γεράρδη.(1)

Επιστροφή