ΦΕΚ 705/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 247515/4944

Τροποποίηση Ρ.Σ. Μεσσήνης στο Ο.Τ. 308 Συνοικίας Νέου Κόσμου Δ. Μεσσήνης.(2)

Επιστροφή