ΦΕΚ 704/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/570751/64453/4716/1427

Χαρακτηρισμός ως ιστορικών τόπων των οικισμών Λακκί και Λέπιδα της νήσου Λέρου.(1)

Επιστροφή