ΦΕΚ 704/Δ/30.10.2020

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΔΔΥ: 2926

Καθορισμός αποδέκτη και ανώτατων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών λυμάτων χειμάρρου «Τσικνιά» Δήμου Δυτικής Λέσβου για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καλλονής.(3)

Επιστροφή