ΦΕΚ 3072/Β/22.08.2017

  • 07 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 176360

Έγκριση της αριθμ. 364/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή