ΦΕΚ 4772/Β/29.10.2020

  • 29 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/70437/2020

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτας Αγίας Μαρίνας Λέρου».(3)

Επιστροφή