ΦΕΚ 4761/Β/29.10.2020

  • 29 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 16042+13731

Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε.Υ) ΔΕΥΑ του Δήμου Διδυμοτείχου.(3)

Επιστροφή