ΦΕΚ 694/Δ/27.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 453655/3585

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση «ρέμα Πορταριάς» της Δ.Κ Σημάντρων του Δήμου Ν.Προποντίδας.(3)

Επιστροφή