ΦΕΚ 693/Δ/27.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.6-10-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Δράμας (N. Δράμας) στο Ο.Τ. 6, στη θέση του πρώην Μουσουλμανικού τεμένους, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή