ΦΕΚ 692/Δ/27.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 137180/3076

Τροποποίηση του παλιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών, στο ΟΤ 39.(1)

Επιστροφή