ΦΕΚ 692/Δ/27.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 137173/3075

Τροποποίηση του παλιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ιωαννιτών, στο Ο.Τ. 151α και στον Κ.Χ.(2)

Επιστροφή