ΦΕΚ 690/Δ/26.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 2424

Καθορισμός χρήσης γης για παραχώρηση της χρήσης δύο (2) ακινήτων συνολικής έκτασης 12.309,61 τ.μ. τα οποία εμπίπτουν στο ακίνητο του αγροκτήματος Διομήδειας, με αριθμό 505/δ57 συμπληρωματικής διανομής 1962 στο Δήμο Αβδήρων ΠΕ Ξάνθης, με σκοπό την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου (ανανεώσιμης πηγής ενέργειας) από την καλλιέργεια και αποθήκευση ζωοτροφών, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.(1)

Επιστροφή