ΦΕΚ 689/Δ/26.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 231550/4626

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1259 ως προς τη χρήση του ΚΦ.(2)

Επιστροφή