ΦΕΚ 3071/Β/23.08.2017

  • 07 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 2680/131271

'Εγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2017 - 2018.(1)

Επιστροφή