ΦΕΚ 4753/Β/27.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ54/70544/2020

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πάτμου».(2)

Επιστροφή