ΦΕΚ 4742/Β/26.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 122051 ΕΞ 2020

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής σε πληγέντες από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή