ΦΕΚ 4734/Β/26.10.2020

  • 27 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΔΣ 111/9

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής - Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου - Σύσταση Υποκαταστήματος Χαλανδρίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.(7)

Επιστροφή