ΦΕΚ 686/Δ/23.10.2020

  • 23 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 47341/1230

Μερική Ανάκληση της υπ' αρ. 2932/6-11-2007 (Δ΄ 638) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί κήρυξης ως αναδασωτέας, δημόσιας δασικής έκτασης στις δασικές θέσεις “Μανδράκι, Πεύγες, Κλιμάκι, Ζούρβα κ.λπ.” περιφέρειας Δήμου Ύδρας, της Νομαρχίας Πειραιά.(1)

Επιστροφή