ΦΕΚ 4707/Β/23.10.2020

  • 24 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 120726 ΕΞ 2020

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και του τρόπου αναπροσαρμογής του.(1)

Επιστροφή