ΦΕΚ 691/Δ/26.10.2020

  • 26 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.5-8-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον χαρακτηρισμένο χώρο ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του οικισμού Δασυλλίου Πρίνου του Δήμου Θάσου, (Ν. Καβάλας). (1)

Επιστροφή