ΦΕΚ 687/Δ/23.10.2020

  • 26 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 14568

Άρση της αναδάσωσης, όπως αυτή κηρύχθηκε με την υπ΄αρ.2885/14-10-1991 απόφαση του Νομάρχη Έβρου, για έκταση συνολικού εμβαδού 620.000,00 τ.μ., σε δασική θέση του αγροκτήματος Αγνάντιας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Δ΄ 792).(1)

Επιστροφή