ΦΕΚ 4729/Β/26.10.2020

  • 26 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 107245/1217/Φ22

Έγκριση χορήγησης άδειας κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3982/2011, κατά παρέκκλιση του νόμου, του εργοστασίου κοπής, διαμόρφωσης, αμμοβολής, βαφής και αποθήκευσης σιδήρου της εταιρείας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ» στη Λ. Διυλιστηρίων, θέση «Άγιος Ιωάννης», Δ.Ε. Ασπροπύργου, Δήμος Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής.(3)

Επιστροφή