ΦΕΚ 680/Δ/21.10.2020

  • 22 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 242403/4844

Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1034 ως προς την άρση της επιβληθείσας δέσμευσης (ως χώρου κοινωφελούς χρήσης Δημοτικού Σχολείου) τμήματος οικοπέδου με ΚΑΕΚ 36 088 31 54 001 κατ’ εφαρμογή της ΑΔ 91/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.(2)

Επιστροφή