ΦΕΚ 232/Δ/03.08.2017

  • 08 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 3019

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Εχίνου στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου Δήμου Μύκης της Π.Ε. Ξάνθης.(1)

Επιστροφή