ΦΕΚ 4628/Β/21.10.2020

  • 21 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 120953

Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. (1)

Επιστροφή