ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 177775

Άρση της υπ΄ αρ. 1704/31-08-2000 (Δ΄594) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (Γ.Γ.Π.Π.), περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης 81 στρεμμάτων, στη δασική θέση «137 χιλ. θέση Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών» περιφέρειας Δ.Δ. Λυγιάς, Δήμου Ευρωστίνης, του Νομού Κορινθίας.(4)

Επιστροφή