ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 177860

Άρση της υπ΄ αρ. 1659/20-07-2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (Γ.Γ.Π.Π.), περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης 112,0984 στρεμμάτων, στη θέση «Πλακόπετρα» Περιφέρειας Δ.Δ. Πύργου του Δήμου Ευρωστίνης Νομού Κορινθίας (Δ΄366). (5)

Επιστροφή