ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 177790

Άρση της υπ΄ αρ. 1735/08-09-1994 (Δ΄1004) απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας, περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης 97,800 στρεμμάτων, στη θέση «Καραβιάνικα» της περιφέρειας Κοινότητας Πύργου του Νομού Κορινθίας.(2)

Επιστροφή