ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 177809

Άρση της υπ΄ αρ. 1378/19-08-1997 (Δ΄739) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (Γ.Γ.Π.Π.), περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης 43450 τ.μ., στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» Περιφέρειας Κοινότητας Αρχαίας Φενεού του Νομού Κορινθίας.(3)

Επιστροφή