ΦΕΚ 4612/Β/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284

Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.(1)

Επιστροφή