ΦΕΚ 4598/Β/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 150114

Έγκριση παράτασης για την ολοκλήρωση της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του ν. 2508/1997 βάσει του π.δ. 90/2018.(1)

Επιστροφή