ΦΕΚ 4591/Β/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 107846

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».(1)

Επιστροφή