ΦΕΚ 4593/Β/19.10.2020

  • 19 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6066 /Α325

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Β΄ 2133) ως προς τις πληγείσες περιοχές. (1)

Επιστροφή