ΦΕΚ 213/Α/04.11.2020

  • 04 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4744

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά και διατάξεις εφαρμογής.(1)

Επιστροφή