ΦΕΚ 670/Δ/16.10.2020

  • 16 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 178242

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «ΝΤΑΟΥΛΙΑ» στην περιοχή «ΑΚ ΣΕΡΑΙ» της Κτηματικής Περιφέρειας Λάρισας.(2)

Επιστροφή