ΦΕΚ 668/Δ/16.10.2020

  • 16 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 11480

Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στις θέσεις “Απολλωνιάδα” και “Κόκκινα Βράχια” στην Αλεξανδρούπολη.(1)

Επιστροφή