ΦΕΚ 659/Δ/14.10.2020

  • 16 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 169325

Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 7182/475/ 25-02-2008 (Δ΄ 168) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 26.600,52 τ. μ. στην θέση «Ροβάλωνα» των Τ.Κ. Χρυσάφων, Γκοριτσάς και Καλλονής Δ.Ε. Θεραπνών Δήμου Σπάρτης Π.Ε. Λακωνίας. (1)

Επιστροφή